ПОЛИТИКА

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПРОЦЕСА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

от ЕЛБУЛ Инфраструктура ООД на основание Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД)