Енергийните компании имат изключителната възможност да се възползват от случващата се революция в мобилността.

Електрическите превозни средства предлагат големи ползи за цялото обществото- намаляват емисиите, подобряват качеството на въздуха на местно ниво и създават нови бизнес възможности. Интелигентните функции за управление на енергията на Virta имат силата да трансформират цялата ни енергийна система.

По същество електрическите автомобили са големи батерии на колела. Електромобилите могат да подкрепят производство на възобновяема енергия по най-рентабилния начин. С развитието на V2G технологията, заедно с интелигентните решения за управление на енергията от Virta, мрежата за зареждане електрически автомобили стабилизира енергийната мрежа на бъдещето. Подгответе се за бъдещето, като създадете мрежа за зареждане с интелигентни функции за управление на енергията.