Пазарът за зареждане на електромибили- структура и нови възможности

Въпреки че този нов пазар на електромобилни услуги се гради върху съществуващата енергийна индустрия, новите агенти на пазара могат да заемат роли, които са много различни от традиционните.

                             Три нови роли в пазара за зареждане на електрическите автомобили


Първите нови агенти са самите собственици на електрически автомобили. Те зареждат колите си с електричество, с помощта на  доставчик на е-мобилност  (дефиниция по-долу). Когато съвсем скоро технологиите “vehicle-to-grid” (V2G) станат реалност, собствениците на електромобили също могат да бъдат и доставчици на електроенергия.

Вторият нов агент са доставчиците на е-мобилност. Тези компании продават услугата зареждане на собствениците на електромобили чрез различни точки за зареждане.  По този начин собствениците на електромобили получават достъп до множество точки за зареждане като клиенти на един и същ оператор, а с това и удобството да се движат свободно . В бъдеще доставчиците на е-мобилност чрез мрежата си от клиенти ще играят и ключова роля в продажбата на услуги V2G на старите участници на енергийния пазар.

Третият нов агент са собствениците на зарядни точки (СЗТ), които инсталират и управляват точки за зареждане на тяхна лична територия. СЗТ използва зарядните си точки за собствени нужди или продават услугата зареждане на трети лица .Много често това става посредством доставчика на е-мобилност.

 Най-общо съществуват четири различни бизнес модела за собствениците на зарядна точка:

  •  краен клиент, който зарежда автомобила си у дома ;
  •  административна сграда, предлагаща услугата зареждане на своите служители (безплатно и/или срещу заплащане) 
  • търговска сграда, предлагаща услугата зареждане на своите клиенти (безплатно и/или срещу заплащане)  ;
  •  организация, предлагаща услугата зареждане срещу заплащане на няколко точки за зареждане

ЕЛБУЛ предоставя решения за всички тези нови участници в пазара на електромобилност. Нашите услуги помагат на на всяка компания или частно лице, които искат да поемат една или няколко роли в пазара на електромобилност.