Продуктово портфолио    a-серия   c-серия   x-серия

 

 За бързо зареждане до 22 kW

 

a-серията предлага възможност за външно активиране. Това позволява управление на станцията, като например включване и изключване чрез превключвател.

Тези зарядни станции са снабдени с индентификация чрез RFID карта или ограничаване на достъпа чрез заключване. 

 

Основни харктеристики

Зареждане до 22 kW

KeContact P30 a-серия позволява 3 фазово зареждане с максимален ток 32A , което отговаря на  22 kW.

 

Offline mode

 a-серията работи в режим офлайн и затова е незаменима, там кедето не е необходима връзка с интернет. 

 

Оторизиране

KeContact P30 a-серия позволява регулиране на достъпа да зарядната станция или чрез RFID карти или с ключ.