Работното място е едно от най-удобните места за зареждане на електрически автомобил.

Успешният бизнес винаги зависи от развиването и налагането на новите технологии, като по този начин той става и носител на прогреса в обществото като цяло.

Като предлагате услугата зареждане на електрически автомобили, Вие ще насърчите Вашите служители и клиенти да подкрепят трансформацията към чиста мобилност, ще подчертаете зеления си имидж, ще привлечете нови партньори.

Станциите за зареждане на KEBA са идеални за поставяне в офиса, като биха могли да се използват както от фирмените автомобили, така и от служителите и посетителите Ви със собствени електрически автомобили.