Бързото увеличаване броя на електрическите автомобили създава много нови бизнес възможности.

Пазарът за зареждане на електрически автомобили е още съвсем млад и това е един шанс да се откроите пред Вашите конкуренти. Често големите международни вериги са собственици на огромни паркинги, на  които сравнително лесно може да се предлага услугата зареждане на електромобили. Някои от тези вериги в България вече имат инсталирани дори и бързо зарядни станции, като предлагат услугата безплатно. Това е наистина е нещо прекрасно, истинска стъпка към чиста мобилност. Тенденцията обаче е тази услуга да става платена и обслужването на станциите да се извършва от доставчици на е-мобилност.. Причината за това са няколко:

  • Увеличаването на електрическите автомобили изисква свързването на зарядните станции с back-end офис, който да решава дистанционно възникнали проблеми и да е на разположение шофьорите при нужда 24/7.
  • Справедливо е да има различни тарифи за различните потребители- една тарифа за клиентите на магазина и друга за тези, които само зареждат.
  • Възможна е резервация на станцията, което е безценно при планирането на пътуването.
  • Доставчиците на е-мобилност се грижат станциите да бъдат налични на много специализирани приложения и навигации, целият процес на намиране, резервиране и зареждане на станцията да върви гладко и безпроблемно.
  • Собствениците на електрически превозни средства отлично знаят, че няма нищо безплатно- ако предлагате чудесна услуга, хората са готови да платят за нея. Ако услугата Ви има проблеми, те няма да я ползват дори безплатно.


Глобалните прогнози показват, че търсенето на зарядни станции се увеличава драстично.

До 2020 година 13 милиона електрически превозни средства се очаква да бъдат по пътищата в световен мащаб. До 2030 година техният брой се очаква да достигне 130 милиона.