Енергийните компании имат изключителната възможност да се възползват от случващата се революция в мобилността.

Електрическите превозни средства предлагат големи ползи за цялото обществото- намаляват емисиите, подобряват качеството на въздуха на местно ниво и създават нови бизнес възможности. Интелигентното управление на енергията в публичната мрежа имат силата да трансформират цялата ни енергийна система.

По същество електрическите автомобили са големи батерии на колела. Електромобилите могат да подкрепят производство на възобновяема енергия по най-рентабилния начин. С развитието на V2G технологията, заедно с интелигентните решения за управление на енергията мрежата за зареждане електрически автомобили стабилизира енергийната мрежа на бъдещето.

Зарядните станции и мобилната платформа на ЕЛБУЛ са създадени да посрещнат тези изисквания. Подгответе се за бъдещето, като създадете мрежа за зареждане с интелигентни функции за управление на енергията.