Електрическите автомобили не са заплаха за бензиностанциите, точно обратното – те предлагат нови възможности за развитие на бизнеса. Ето как.

Станцията на обект Кулата, бензиностанция Петрол

Търговците на горива и собствениците  на бензиностанции разбират, че навлизането на електромобилите е необратимо и ще има огромно влияние върху техния бизнес в близко бъдеще. За да оцелеят в тази променяща се бизнес среда, те трябва решително да влязат в новата ера. Дигитализацията, по-доброто обслужване на крайните клиенти и новите умения са съществени аспекти на електрическата мобилност.

ЕЛБУЛ помага на собствениците на бензиностанции да поемат това предизвикателство и безпроблемно да влязат в този нов бизнес.

Ето 3 причини да влезете в електрическата мобилност:

  • Като собственик на зарядна станция можете да тествате различни модели за таксуване на клиентите. Тарифите могат да се базират на потребената енергия или на продължителността на зарядната сесия. Тарифите също могат да бъдат свързани с цените на другите Ви  продукти и услуги.

  • Благодарение на нашата клиентска платформа Вие можете да получавате статистика за зарядните сесии на Вашите клиенти и въз основа на това да променяте лесно и ефикасно тарифния план.

  • Предлагате висококачествена услуга – ЕЛБУЛ е официален представител на компании, които са лидери в електрическата мобилност. Чрез ЕЛБУЛ Вие можете да влезете в този нов пазар още днес – с изключително малка инвестиция и практически без риск.