Продуктово портфолио     a-серия   c-серия   x-серия

 

Решение за интегриране на електомобилността

“Х-серията” прави възможно локалното управление на натоварването на мрежата: при едновременно зареждане на няколко електрически автомобила, наличното потребление на енергия може да надвиши лимита на мрежата. Управлението на мощността разпределя наличните ресурси на различните потребители, като по този начин се гарантира и безопасността на процеса.
Чрез смарт зареждане наличните ресурси се използва по най-добрия възможен начин, разходите се намаляват в дългосрочен план и се оптимизира потреблението на енергия. Целта на системата за управление на натоварването е сигурност и намаляване на консумацията на енергия. Зарядната станция x-серия може лесно да се интегрира чрез Modbus TCP, така че процесите на зареждане да могат да бъдат контролирани в зависимост от потреблението на електричество във Вашия дом. 
 

 Основни характеристики

OCPP комюникация с back office

 Стандартър за комюникация OCPP позволяване контролиране на зареждането, мониторинг и таксуване. 

 

GSM  интерфейс

Там където няма връзка с интернет, зарядната станция се свързва безжично с централната система чрез GSM.

 

Управление на натоварването

Зарядната станция X  може да контролира работат на до 15 зарядни станции от с-серия, като разпределя наличните енергиини ресурси.